Helyi tanács határozatai

NumărTitlu
15 / 2018privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla pentru anul 2018
14 / 2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 80/21.12.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care acatuiesc domeniul public al comunei Savadisla.
13 / 2018privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP.
12 / 2018privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla si de masa lemnoasa provenita din taieri ilegale
11 / 2018privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna ianuarie a anului școlar 2017-2018
10 / 2018privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: ,, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului extindere retea de canalizare menajera , strada Verofeny si canalizare, pensiunea Harmonia Mundi , localitatea Vlaha , comuna Savadisla “.
9 / 2018privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: “infrastructura de apa si apa uzata in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj”- programul PNDR-Masura 7.2.
8 / 2018privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
7 / 2018privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019
6 / 2018privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Savadisla pentru proiectul ” Modernizare LEA JT si bransament in localitatea Valisoara, judetul Cluj”
5 / 2018privind conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Comunei Savadisla
4 / 2018 privind stabilirea modalitatii de utilizare a masei lemnoase provenite din taieri ilegale
3 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
2 / 2018privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna decembrie a anului școlar 2017-2018
1 / 2018privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2017