Hotărâri ale Consiliului local

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf HCL 57/2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Săvădisla
pdf HCL 56/2018 privind stabilirea modalitatii de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf HCL 55/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 18 din data de 29.03.2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf HCL 54/2018 privind aprobarea regulamentului intern privind modul de acordare a primei de vacanţă sub forma voucherelor de vacanţă
pdf HCL 53/2018 privind aprobarea regulamentului privind închirierea terenurilor de fotbal natural aflat pe raza comunei Săvădisla
pdf HCL 52/2018 privind aprobarea regulamentului privind închirierea căminelor culturale ale comunei Săvădisla
pdf HCL 51/2018 privind aprobarea regulamentului de funcționare a serviciilor xerox si de listare
pdf HCL 50/2018 privind instituirea si aprobarea taxelor speciale aplicabile pe raza comunei Savadisla
pdf HCL 49/2018 privind decontarea transportului pentru cadrele didactice
pdf HCL 48/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
pdf HCL 47/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna mai a anului școlar 2017-2018
pdf HCL 46/2018 privind modificarea Hotararii nr. 10 din data de 28.02.2018 privind privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: ,, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului extindere retea de canalizare menajera , strada Verofeny si canalizare, pensiunea Harmonia Mundi , localitatea Vlaha , comuna Savadisla “
pdf HCL 45/2018 privind acordul Consiliului Local Savadisla privind proiectul : ,,PRELUNGIRE CONDUCTA DE APA SI BRANSAMENTE” in scopul obtinerii autorizatiei de construire pe imobilul drum de exploatare D.E. 1577 si D.E. 1588 apartinand domeniului public al Comunei Savadisla
pdf HCL 44/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire 2 locuinte unifamiliale P+M, imprejmuire teren, amenajari exterioare , racorduri si bransamente la utilitati” , com. Savadisla, sat Vlaha, nr. f.n., jud. Cluj
pdf HCL 43/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu: ” Construire imobil de locuit, cu regim de inaltime ,, P”, imprejmuire teren, amenajari exterioare, bransamente si racorduri la utilitati”, com. Savadisla, sat Savadisla , nr. f.n., jud. Cluj
pdf HCL 42/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casa familiala D+P , imprejmuiri , bransamente si racorduri la utilitati”, sat Vlaha, nr. 427 C, jud. Cluj
pdf HCL 41/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil de locuit , cu regim de inaltime ,, P+M” ,imprejmuire teren, amenajari exterioare, bransamente si racorduri la utilitati”, com. Savadisla, sat Stolna, nr. f.n., jud. Cluj
pdf HCL 40/2018 privind propunerea de declasificare a unei porțiuni din drumul județean 107J și a drumului județean 103 V și clasarea acestora ca și drumuri de interes local.
pdf HCL 39/2018 privind aprobarea data de Consiliul Local Savadisla privind ”Planul Urbanistic Zonal introducere teren in intravilan, zona productie si servicii si elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire doua hale de productie”, cu acces la o strada ( DCL 3735 ) a localitatii lita și a Regulamentului local de urbanism aferent PUZ
pdf 38/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 31 din data de 17.05.2018 privind alocarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Săvădisla pentru activităţi nonprofit de interes local
pdf 37/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177
pdf 36/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47A
pdf 35/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 33,74 mp din imobilul cladire “dispensar veterinar Vlaha” situat in satul Vlaha nr. 173
pdf 34/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 24 din data de 29.03.2018 privind aprobarea masurilor pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2018
pdf 33/2018 privind aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui
pdf 32/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna aprilie a anului școlar 2017-2018
pdf 31/2018 privind alocarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Săvădisla pentru activităţi nonprofit de interes local
pdf 30/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna martie a anului școlar 2017-2018
pdf 29/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire hala dezmembrari auto si birouri” sat Vlaha, comuna Savadisla, jud. Cluj
pdf 28/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire magazie piese auto (dezmembrari)” Sat Vlaha, comuna Savadisla, jud. Cluj
pdf 27/2018 privind ACORDUL C.L. SAVADISLA in scop deschidere acces la Drumul de Exploatare DE 1560 a localitatii FINISEL, comuna Savadisla, jud. Cluj si amplasare racorduri si bransamente utilitati in acea zona, valabil la PUD si DTAC
pdf 26/2018 privind modificarea Hotararii nr. 75 din data de 21.12.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018
pdf 25/2018 privind aprobarea planului de lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
pdf 24/2018 privind aprobarea masurilor pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2018
pdf 23/2018 privind aprobarea achizitiei publice directe pentru atribuirea contractului de prestări de servicii salubritate
pdf 22/2018 privind aprobarea incheierii protocolului privind schimbul de informatii intre organele fiscale locale ale comunei Savadisla si Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj
pdf 21/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
pdf 20/2018 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nereambursabile pentru anul 2018
pdf 19/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 13 din data de 28.02.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP
pdf 18/2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf 17/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna februarie a anului școlar 2017-2018
pdf 16/2018 privind acordul Consiliului Local Savadisla in scop deschidere acces la strada DCL 3735 a localitatii Lita si amplasare racorduri si bransamente utilitati in zona mentionata, pentru construire si introducere in intravilan
pdf 15 / 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla pentru anul 2018
pdf 14 / 2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 80/21.12.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care acatuiesc domeniul public al comunei Savadisla.
pdf 13 / 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP.
pdf 12 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla si de masa lemnoasa provenita din taieri ilegale
pdf 11 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna ianuarie a anului școlar 2017-2018
pdf 10 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: ,, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului extindere retea de canalizare menajera , strada Verofeny si canalizare, pensiunea Harmonia Mundi , localitatea Vlaha , comuna Savadisla “.
pdf 9 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: “infrastructura de apa si apa uzata in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj”- programul PNDR-Masura 7.2.
pdf 8 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
pdf 7 / 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019
pdf 6 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Savadisla pentru proiectul ” Modernizare LEA JT si bransament in localitatea Valisoara, judetul Cluj”
pdf 5 / 2018 privind conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Comunei Savadisla
pdf 4 / 2018 privind stabilirea modalitatii de utilizare a masei lemnoase provenite din taieri ilegale
pdf 3 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf 2 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna decembrie a anului școlar 2017-2018
pdf 1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2017