Hotărâri ale Consiliului local

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf 38/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 31 din data de 17.05.2018 privind alocarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Săvădisla pentru activităţi nonprofit de interes local
pdf 37/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177
pdf 36/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47A
pdf 35/2018 privind aprobarea inchirierii unei suprafete de 33,74 mp din imobilul cladire “dispensar veterinar Vlaha” situat in satul Vlaha nr. 173
pdf 34/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 24 din data de 29.03.2018 privind aprobarea masurilor pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2018
pdf 33/2018 privind aprobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui
pdf 32/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna aprilie a anului școlar 2017-2018
pdf 31/2018 privind alocarea finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Săvădisla pentru activităţi nonprofit de interes local
pdf 30/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna martie a anului școlar 2017-2018
pdf 29/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire hala dezmembrari auto si birouri” sat Vlaha, comuna Savadisla, jud. Cluj
pdf 28/2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” Construire magazie piese auto (dezmembrari)” Sat Vlaha, comuna Savadisla, jud. Cluj
pdf 27/2018 privind ACORDUL C.L. SAVADISLA in scop deschidere acces la Drumul de Exploatare DE 1560 a localitatii FINISEL, comuna Savadisla, jud. Cluj si amplasare racorduri si bransamente utilitati in acea zona, valabil la PUD si DTAC
pdf 26/2018 privind modificarea Hotararii nr. 75 din data de 21.12.2017 privind impozitele si taxele locale pe anul 2018
pdf 25/2018 privind aprobarea planului de lucrari de interes local conform Legii nr. 416/2001
pdf 24/2018 privind aprobarea masurilor pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor pe anul 2018
pdf 23/2018 privind aprobarea achizitiei publice directe pentru atribuirea contractului de prestări de servicii salubritate
pdf 22/2018 privind aprobarea incheierii protocolului privind schimbul de informatii intre organele fiscale locale ale comunei Savadisla si Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj
pdf 21/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni
pdf 20/2018 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nereambursabile pentru anul 2018
pdf 19/2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 13 din data de 28.02.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP
pdf 18/2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf 17/2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna februarie a anului școlar 2017-2018
pdf 16/2018 privind acordul Consiliului Local Savadisla in scop deschidere acces la strada DCL 3735 a localitatii Lita si amplasare racorduri si bransamente utilitati in zona mentionata, pentru construire si introducere in intravilan
pdf 15 / 2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Savadisla pentru anul 2018
pdf 14 / 2018 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 80/21.12.2018 privind insusirea inventarului bunurilor care acatuiesc domeniul public al comunei Savadisla.
pdf 13 / 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pentru realizarea obiectivelor de investitii cuprinse in lista de investitii aprobata de DGRFP.
pdf 12 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla si de masa lemnoasa provenita din taieri ilegale
pdf 11 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna ianuarie a anului școlar 2017-2018
pdf 10 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: ,, elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire a obiectivului extindere retea de canalizare menajera , strada Verofeny si canalizare, pensiunea Harmonia Mundi , localitatea Vlaha , comuna Savadisla “.
pdf 9 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public si privat al comunei Savadisla in vederea executarii investitiei: “infrastructura de apa si apa uzata in aglomerarea Hasdate-Lita-Liteni, comuna Savadisla, judetul Cluj”- programul PNDR-Masura 7.2.
pdf 8 / 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
pdf 7 / 2018 privind aprobarea retelei scolare pentru anul 2018-2019
pdf 6 / 2018 privind aprobarea executarii de lucrari pe domeniul public al comunei Savadisla pentru proiectul ” Modernizare LEA JT si bransament in localitatea Valisoara, judetul Cluj”
pdf 5 / 2018 privind conditiile de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public şi privat al Comunei Savadisla
pdf 4 / 2018 privind stabilirea modalitatii de utilizare a masei lemnoase provenite din taieri ilegale
pdf 3 / 2018 privind stabilirea modalitatii de vanzare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier al comunei Savadisla
pdf 2 / 2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice navetiste, pentru luna decembrie a anului școlar 2017-2018
pdf 1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2017