Anunț licitație masă lemnoasă

By in
135
Anunț licitație masă lemnoasă

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 5770/28.09.2018

 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

 

 

Organizatorul licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ ,  număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei12.10.2018 ora 10

Locul desfăşurării licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul Primariei )

Tipul licitaţiei:licitaţie publică cu strigare

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data şi ora organizării preselecţiei: 09 octombrie 2018 ora 15,00.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 09 octombrie 2018,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.primariasavadisla.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 1269 mc   din care pe natură de produse:

– produse principale codru: 1269 mc

şi respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– brad: 12 mc, din care lemn lucru: 10 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 1 mc, craci: 1

– molid: 1257 mc, din care: lemn lucru: 616 mc, coaja: 67 mc, lemn de foc: total: 574 mc, craci: 50 mc

Lista  partizilor:

 

Nr.crt Denumirea partidei si nr. Act de punere in valoare Specia Volum brut pe picior

mc

Pretul de

pornire a

licitatiei

Pasul de licitatie

Lei/mc

1. Huda Mica

APV Nr. 697P AC I/08.07.2018

Brad

Molid

12 mc

955 mc

140 lei/mc

140 lei/mc

7 lei/mc

7 lei/mc

2. Pr. Stramb

APV nr. 1344191-CJ-103/06.07.2018

Molid 302 mc 140 lei/mc 7 lei/mc

 

Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica a comunei Savadisla.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, urmand să se organizeze o noua licitatie .

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 judetul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 02.10.2018

Pentru informaţii şi date suplimentare: persoana de contact Gyorkos-Zsido Oszkar, inspector de specialitate grad I, telefon 0264374271, fax 0264374433,  e-mail: primsav@yahoo.com

 

PRIMAR,

Tamas Gebe Andrei

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt linictatie masa lemnoasa octombrie 2018
54321
(0 votes. Average 0 of 5)