Anunt inchiriere spatii Vlaha

By in
1342
Anunt inchiriere spatii Vlaha

JUDEŢUL CLUJ
Comuna Săvădisla
RO 407505 Săvădisla nr. 35.
Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 3714 din 28.05.2019

Anunţ
privind organizarea licitaţiei pentru inchirierea suprafetei de:
– 34,80 mp (o camera) in cladirea caminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A
– și a suprafeței de 12 mp (o camera) in cladirea caminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240

Organizatorul licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35
judetul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.
Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 17 iunie 2019, ora 10 pentru suprafta de – 34,80 mp (o camera) in cladirea caminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A
: 17 iunie 2019, ora 11 pentru suprafața de 12 mp (o camera) in cladirea caminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240
La data mentionata mai sus se vor deschide ofertele depuse.
Locul desfăşurării licitaţiilor: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )
Tipul licitaţiei:licitaţie publică cu strigare
Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor – Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – art 123, prevederilor art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local Savadisla cu nr. 83 si nr. 84 din data de 09.05.2019
Data şi ora-limită până la care poate fi depuse documentaţiile pentru înscrierea la ambele licitații: 14 iunie 2019,ora 15,00
Obiectul şi durata închirierii:
– Se inchiriaza suprafata de 34,80 mp (o camera) in cladirea caminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.
Închirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.
Condiţii de participare: in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
– Se inchiriaza suprafata de 12 mp (o camera) in cladirea caminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.
Închirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.
Condiţii de participare: in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
Pentru ambele licitații: cuantumul şi forma garanţiei de participare: Taxa de participare la licitatie este 20 lei şi nu se restituie, iar valoarea garanţiei de participare este de 20 lei.
Caietul de sarcini aferent licitatiei publice poate fi achizitionat de la sediul Primariei Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, judetul CLUJ, – registratura, contra unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.

PRIMAR,
Tamas Gebe Andrei

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt inchiriere spatii Vlaha
54321
(0 votes. Average 0 of 5)