Anunț licitație masă lemnoasă

By in
286

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 4621, data: 07/04/2022

Anunț

privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă

lemnoasă fasonată la rampă, platforma primară

Organizatorul licitației: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitației:    21.04.2022 ora 10

Locul desfășurării licitației:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( sediul Primăriei )

Tipul licitației:licitație publică cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data și ora organizării preselecției: 18.04.2022 ora 15,00.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 18.04.2022,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.primariasavadisla.ro

I. Volumul total de masă lemnoasă fasonată, la rampă, platforma primară  oferită la licitație: 629,16 mc din care pe natură de produse:

1. – lemn fasonat: 629,16 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • Pin negru: 629,16 mc lemn fasonat, la rampă, platfoma primară

Lista partizilor:

Nr. crtDenumirea partidei si nr. Act de punere in valoare                SpeciaVolum brut pe picior mcPrețul de pornire a licitațieiPasul    de licitație Lei/mc
1.APV nr. 1327P Săvădisla emis la data de 06.01.2022 de Ocolul Silvic Turda    Pin negru    629,16 mc350 lei/mc18 lei/mc

Masa lemnoasă fasonată, provine din fondul forestier proprietate publică a comunei Săvădisl și este scoasă la rampă, platforma primară.

Masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând să se organizeze o noua licitație .

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul primariei din comuna Savadisla nr.35 județul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 08.04.2022.

Pentru informații și date suplimentare: persoana de contact Savașer Ramona-Bianca, secretar general, telefon 0264374271, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

Primar,

Asztalos Stefan

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt_licitatie_masa lemnoasa_Savadisla_aprilie_2022
54321
(0 votes. Average 0 of 5)