Anunt licitatie masa lemnoasa

By in
632

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 1434, data: 10/02/2023

Anunț

privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă

lemnoasă fasonată la rampă, platforma primară – lemn de lucru – a 2-a licitație

 

Organizatorul licitației: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitației:        21.02.2023 ora 10

Locul desfășurării licitației:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( sediul Primăriei )

Tipul licitației:licitație publică cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data și ora organizării preselecției: 16.02.2023 ora 15,00.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 16.02.2023,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.primariasavadisla.ro

  1. Volumul total de masă lemnoasă fasonată, la rampă, platforma primară oferită la licitație: 97,08 mc din care pe natură de produse:
  2. – lemn fasonat: 97,08 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

  • Gorun: 97,08 mc lemn fasonat, la rampă, platfoma primară- lemn de lucru

Lista partizilor:

 

Nr. crt Denumirea partidei si nr. Act de punere in valoare  

 

 

 

 

 

 

 

Specia

Volum brut fasonat mc Prețul de pornire a licitației Pasul     de

licitație Lei/mc

1.  

APV nr.1357P Farba emis la data de 30.05.2022 de Ocolul Silvic Turda

 

 

 

 

Gorun

 

 

97,08 mc

 

500 lei/mc

 

 

25 lei/mc

 

 

Masa lemnoasă fasonată, provine din fondul forestier proprietate publică a comunei Săvădisla și este scoasă la rampă, platforma primară.

Masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitației se poate supune negocierii în baza prevederilor art. 42 alin. 1 din HG 715/2017.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul primariei din comuna Savadisla nr.35 județul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 26.01.2023.

Pentru informații și date suplimentare: persoana de contact Savașer Ramona-Bianca, secretar general, telefon 0264374271, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

 

 

Primar,

Asztalos Stefan

 

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)