Anunț modificare PUG si RLU suprafete construibile

By in
776

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

CIF 4889497

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 4953, data: 14/04/2022

 

Anunț public privind

AVIZUL Consiliul Județean privind modificare prevederi PUG si RLU Săvădisla privind parcelele construibile

 

Prin prezenta, comuna Săvădisla aduce la cunoștința publică Avizul cu nr. 86 din data de 14.04.2022 emis de Arhitecul șef al județului Cluj cu privire la modificarea prevederilor PUG si RLU Săvădisla privind parcelele construibile, astfel:

  1. În cazul clădirilor de locuit izolate:

– in UTR Le – suprafața minima construibila de 500 mp;

– in UTR Lp – suprafața minima construibila de 700 mp;

  1. În cazul clădirilor de locuit cuplate:

– suprafața minima de 1000 mp

 

Primar,

Stefan Asztalos

54321
(0 votes. Average 0 of 5)