Anunț negociere/licitație închiriere spații destinația farmacie

By in
1457
Anunț negociere/licitație închiriere spații destinația farmacie

JUDEŢUL CLUJ

Comuna Săvădisla

RO 407505 Săvădisla nr. 35.

Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 4398 din 16.07.2018

 

Anunţ

privind organizarea negocierii/licitaţiei, pentru inchirierea următoarelor suprafete: de 50 mp din imobilul cladire  situat in satul Vlaha nr. 47 A și de 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177

 

Organizatorul negocierii/licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ ,  număr de telefon;0264374271 , fax: o264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

Data şi ora desfăşurării negocierii/licitaţiei: 27 iulie 2018 ora 11 pentru închirierea suprafeței de 50 mp din imobilul cladire  situat in satul Vlaha nr. 47 A

                                   : 27 iulie 2018 ora 12 pentru închirierea suprafeței de 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177

La data mentionata mai sus se vor deschide ofertele depuse.

Locul desfăşurării negocierii/licitaţiei: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul primariei )

Tipul negocierii/licitaţiei: negociere in cazul depunerii unei singure oferte sau licitaţie publică cu strigare in cazul in care vor fi depuse mai multe oferte.

Negocierea/licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor – Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – art 123, prevederilor art.15  din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificarile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local Savadisla cu nr. 36, nr. 37/30.05.2018

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru înscrierea la negociere/licitaţie: 26 iulie 2018 ,ora 15,00

Obiectul şi durata închirierii:

  1. Se inchiriaza suprafata de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 A pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Închirierea imobilului se face pentru  activităţi de farmacie.

  1. Se inchiriaza suprafata de 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177 pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Închirierea imobilului se face pentru  activităţi de farmacie.

Condiţii de participare: in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pentru fiecare suprafată închiriată în parte.

Cuantumul şi forma garanţiei de participare: Taxa de participare la negociere/licitatie este 20 lei  şi  nu se restituie, iar valoarea garanţiei de participare este de 200 lei.

Caietul de sarcini aferent negocierii/licitatiei publice poate fi achizitionat de la sediul Primariei Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, judetul CLUJ, – registratura, contra unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.

PRIMAR,

Tamas Gebe Andrei

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt negociere_licitatie spatii farmacii
54321
(0 votes. Average 0 of 5)