Anunt obligativitate avizare agenti economici

By in
1355
Anunt obligativitate avizare agenti economici

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 3343, data: 13/05/2020
Către,
– Agenții economici de pe raza comunei Săvădisla –
– Revenim prin prezenta la adresa cu nr. 191/08.01.2020-

Având în vedere adoptarea de către Consiliul Local Săvădisla a Hotărârii nr. 145 din data de 19.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza comunei Săvădisla, agenții economici de pe raza comunei sunt obligați ca până la data de 31.03.2020 să depună documentația prevăzută în Regulamentul mai sus menționat, în vederea avizării funcționării și a aprobării orarului de funcționare.
Puteți accesa Hotărârea mai sus-menționată pe siteul web al Primariei: www.primariasavadisla.ro , linkul direct fiind: https://primariasavadisla.ro/regulament-avizare-agenti-economici/
Pentru orice întrebări sau nelămuriri, ne puteți contacta direct, la sediul Primăriei, sau pe adresa de email: primsav@yahoo.com, sau la numărul de telefon: 0264/374275.
Având în vedere faptul că starea de urgență a îngreunat activitatea tuturor instituțiilor publice, vă solicităm să depuneți în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență cererea și documentele necesare autorizării și avizării activității dumneavoastră.
Activitățile care trebuiesc autorizate pentru funcționare sunt următoarele:
Cod CAEN*1) Denumirea activităţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5010 Comerţ cu autovehicule
5020 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor (fără reparaţii executate
în întreprinderi organizate de tip industrial)
5030 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule
5040 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, şi reparaţii
5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule
5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
5132 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor
şi grăsimilor comestibile
5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor
5135 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
5136 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
5137 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
5138 Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peşte,
crustacee şi moluşte
5139 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun
5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile
5142 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al
aparatelor de radio şi televizoarelor
5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, tapete şi
produse de întreţinere
5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.
5151 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi
al produselor derivate
5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor, de fierărie
pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
5185 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
5188 Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi uneltelor
agricole, inclusiv al tractoarelor
5190 Comerţ cu ridicata al altor produse
5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse alimentare, băuturi şi tutun
5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă
de produse nealimentare
5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete
5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne
5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor
5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi
produselor zaharoase
5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor
5226 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun
5227 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare
5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice
5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice
5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie
5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al
altor articole de uz casnic
5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere,
al aparatelor radio şi televizoarelor
5246 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, cu articole din sticlă,
cu cele pentru vopsit
5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
5248 Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
5261 Comerţ cu amănuntul prin corespondenţă
5262 Comerţ cu amănuntul prin standuri în pieţe
5263 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine
5271 Reparaţii de încălţăminte şi ale altor articole din piele
5272 Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc
5273 Reparaţii de ceasuri şi bijuterii
5274 Alte reparaţii de articole personale n.c.a.
5530 Restaurante
5540 Baruri
5551 Cantine
5552 Alte unităţi de preparare a hranei
7020 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7032 Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract
7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
7133 Închirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, inclusiv a
calculatoarelor
7140 Închirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a.
7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat
şi a calculatoarelor
7470 Activităţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor
7481 Activităţi fotografice
7485 Activităţi de secretariat şi traducere
9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor
9302 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9303 Activităţi de pompe funebre şi similare
9304 Activităţi de întreţinere corporală
9305 Alte activităţi de servicii personale n.c.a.
9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării particulare

54321
(0 votes. Average 0 of 5)