Anunt participare fonduri nermabursabile 2023

By in
496

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Comuna Săvădisla invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniile: after school, sport și cultură.

  1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru domeniile after school, sport și cultură este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  2. Sursa de finanțare a contractului și valoarea: bugetul local, 320.000 lei, defalcat astfel: after school 170.000 lei, sport 30.000 lei, cultură 120.000 lei.
  3. Durata proiectelor: anul bugetar 2023
  4. Data și ora limită pentru depunerea proiectelor: 27.03.2023 ora 10:00 conform prevederilor art. 20 alin. 1 din Legea nr. 350/2005
  5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiecte: Comuna Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, jud. Cluj
  6. Selecția și evaluarea proiectelor în vederea obținerii finanțării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare în data de 29.03.2023, ora 14:00

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 35/23.02.2023.

 

 

 

 

 

Primar,

Stefan Asztalos

54321
(0 votes. Average 0 of 5)