Anunț procedură atribuire directă contracte pășune

By in
1731

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 1605/13.03.2019
Către,
– Crescătorii de animale de pe raza comunei Săvădisla –

Prin prezenta, va aducem la cunostință faptul că în perioada 18.03.2019-25.03.2019 se pot depune la Primăria Săvădisla – biroul de fond funciar, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12-15 cererile privind acordarea de contracte de închiriat pășune proprietate privată a comunei Săvădisla însoțite de urmatoarele documente:
1. Cerere de atribuire directă adresată Consiliului Local Săvădisla (se va gasi la Primarie)
2. Pentru fermierii care dețin încă în termenul de valabilitate contracte de închiriere și doresc să participe la prezenta atriburie, declarație de renunțare la contract – tip ( se va gasi la Primărie)
3. Copie CI sau BI pentru persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice cu mandate de reprezentare prin procură sau împuternicire NOTARIALĂ (în original), ambele să ateste faptul că solicitantul are domiciliul sau sediul social pe raza localității unde solicită atribuirea pășunii
4. Copia certificatului de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului (în cazul persoanelor juridice)
5. Dovada din care să reiasă că ofertantul figurează înregistrat în Registrul Agricol al Comunei Săvădisla, pentru fiecare localitate și ce efectiv de animale deține, în original.
6. Adeverință eliberată de medicul veterinar din care să rezulte numărul, specia de animale, vârsta acestora, după caz, înregistrate in RNE
7. Certificate fiscale privind achitarea la zi a taxelor, impozitelor locale și a altor creanțe bugetare sau extrabugetare la Primăria Comunei Săvădisla (fără nicio datorie)
Se vor accepta doar documentațiile complete.
Crescătorii de animale sunt rugați să își procure documentele solicitate înainte de a-și depune cererea la Primarie.
Cererile depuse după termenul menționat nu vor fi luate în considerare.
Pentru informații suplimentare va rugăm să vă adresați Primarului comunei Săvădisla la sediul Primariei din Localitatea Săvădisla nr, 35.

Cu stima,
Primar,
Tamas Gebe Andrei

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt procedura pasune
54321
(0 votes. Average 0 of 5)