Anunt Proiect HCL taxe si impozite 2019

By in
1831

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 6528/05.11.2018

Anunţ
privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019

In baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Comuna Săvădisla aduce la cunoștință publică elaborarea proiectului de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019.
Prezentul anunț este însoțit de referatul de aprobare al Primarului comunei, de raportul de avizare al biroului finaciar-contabil al Primariei Săvădisla și de textul proiectului menționat.
Perioada limită de depunere a propunerilor scrise, sugestiilor, opiniilor cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ menționat este cuprinsă între datele de 06-20 noiembrie 2017. Acestea se pot depune la registratura Primăriei comunei Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, de luni până vineri orele 08-15, prin posta, avand ca destinatar adresa mai sus mentionata, prin posta electronica la adresa primsav@yahoo.com si prin fax la numarul 0264374275.
Afișat azi, data de 05.11.2018

Secretar,
Marian Ramona-Bianca

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Proiect taxe si impozite 2019
54321
(0 votes. Average 0 of 5)