Documente necesare validare consiliu local

By in
2707

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 6778, data: 01/10/2020

Către,
Consilierii locali declarați aleși în cadrul alegerilor locale organizate la data de 27.09.2020 în comuna Săvădisla

Stimați consilieri aleși,
Având în vedere rezultatele alegerilor locale organizate la data de 27.09.2020 în comuna Săvădisla, în vederea validării mandatelor dumneavoastră de către instanța de judecată, vă aduc la cunoștință prevederile art. 114 din Codul Administrativ care cuprind documentele care trebuie depuse secretarului general al comunei Săvădisla, documente care vor fi înaintate judecătoriei:
a) actul de identitate în copie;
b) cazierul judiciar;
c) dovadă că este membru de partid – documentul va fi transmis de partidul din care faceți parte
d) raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale – documentul va fi întocmit de partid si comunicat ori către dvs ori către secretarul general – dar trebuie depus la secretar odată cu restul documentelor
e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115 – declarație-tip, o veți găsi la secretarul general și vă va fi transmisă și pe whatsapp dacă aveți instalată aplicația;
Termenul de depunere a documentelor menționate mai sus, este prevăzut de art. 114 alin. 3 din Codul Administrativ și este de 15 zile de la data desfășurării alegerilor. Acest termen este unul de decădere, ceea ce înseamnă că cei care nu depun documentele în termenul prevăzut nu pot fi validați de instanța de judecată.

Cu stimă,
Secretar general al comunei Săvădisla,
Ramona-Bianca Savașer

54321
(1 vote. Average 5 of 5)