Anunț licitație masă lemnoasă aprilie 2018

By in
2884
Anunț licitație masă lemnoasă aprilie 2018

Anunţ privind organizarea licitaţiei intermediare/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Organizatorul licitaţiei/negocierii:Comuna Savadisla, satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ ,  număr de telefon: 0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei/negocierii:  23 aprilie 2018, ora 10

Locul desfăşurării licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul Primariei )

Tipul licitaţiei/negocierii:licitaţie publică cu strigare/negociere

Licitaţia/negocierea este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data şi ora organizării preselecţiei: 18 aprilie 2018 ora 15,00.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie/negociere: 18 aprilie 2018,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează/negociaza, preţul de pornire al licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.ocoalederegim.ro şi pe site-ul www.primariasavadisla.ro

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie: 469  mc  din care pe natură de produse:

– produse principale codru: –

– produse secundare rărituri: 469

şi respectiv, pe specii şi grupe de specii:

– molid: 432 mc, din care: lemn lucru: 336 mc, coaja: 43 mc, lemn de foc: total: 53 mc, craci: 21 mc

– mesteacăn: 37 mc, din care: lemn lucru: 19 mc, coaja: 4 mc, lemn de foc: total: 14 mc, craci: 2 mc

 

 

54321
(1 vote. Average 5 of 5)