Licitatie masa lemnoasa februarie 2022

By in
587

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 1338, data: 01/02/2022

Anunț

privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă

lemnoasă pe picior și produse accidentale I

Organizatorul licitației: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitației:    14.02.2022 ora 10

Locul desfășurării licitației:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( sediul Primăriei )

Tipul licitației:licitație publică cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data și ora organizării preselecției: 09.02.2022 ora 15,00.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 09.02.2022,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.primariasavadisla.ro

I. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație: 2120,86 mc din care pe natură de produse:

1. – produse principale codru: 1249,76 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

   2. produse accidentale I: 871,10 mc

       Și respectiv, pe specii și grupe de specii:

molid: 871,10 mc, din care: lemn lucru: 379,63 mc, coaja: 39,55 mc, lemn de foc: total: 451,92 mc, vf: 0,01 mc

Lista partizilor:

Nr. crtDenumirea partidei si nr. Act de punere in valoare                SpeciaVolum brut pe picior mcPrețul de pornire a licitațieiPasul    de licitație Lei/mc
1.APV 1296P-Huda Mică 1 emis la data de 08.11.2021 de Ocolul Silvic Turda    Molid    480,82150 lei/mc8 lei/mc
2.APV nr. 1297P- Huda Mică 2 emis la data de 08.11.2021 de Ocolul Silvic TurdaMolid390,28150 lei/mc8 lei/mc
3.APV nr. 1303P-Huda Mică 3 emis la data de 10.11.2021 de Ocolul Silvic TurdaMolid268,72300 lei/mc15 lei/mc
4.APV 1304P- Huda Mică 4 emis la data de 10.11.2021 de Ocolul Silvic TurdaMolid309,89300 lei/mc15 lei/mc
5.APV 1305P – Huda Mică 5 emis la data de 10.11.2021 de Ocolul Silvic TurdaMolid454,95300 lei/mc15 lei/mc
6.APV 1306P-Huda Mică 6 emis la data de 10.11.2021 de Ocolul Silvic TurdaMolid216,20300 lei/mc15 lei

Masa lemnoasă pe picior, principale codru și accidentale I, provine din fondul forestier proprietate publică a comunei Săvădisla.

Masa lemnoasă, atât principale codru cât și accidentale I se licitează la pachet, fără a fi posibilă licitare separată doar a accidentalelor sau doar a principalelor. 

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând să se organizeze o noua licitație .

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 județul Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 02.02.2022.

Pentru informații și date suplimentare: persoana de contact Savașer Ramona-Bianca, secretar general, telefon 0264374271, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

Primar,

Asztalos Stefan

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt_licitatie_Savadisla_feb_2022
54321
(0 votes. Average 0 of 5)