Kőzérdekú

ROMÁNIA
KOLOZS MEGYE
TORDASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG
Principala u. 35.sz.
Telefon:0264-374275/Fax:0264374433
CIF-adószám 4889497
Email:primsav@yahoo.com

A közérdekű információk szabadon hozzáféréséről szóló 2001.évi 544.számú Törvény 5.cikkelyének 1.bekezdésének a)része által biztosított közérdekű információk

1. A hatóságok vagy közintézmények szervezetét és működését irányító jogszabályok:
Tordaszentlászló Község, mint helyi hatóság, a következő jogszabályok alapján szerveződik és működik:
Románia Alkotmánya
1985.október 15-n Strasbourg-ban elfogadott, az 1997.évi 199.számú Törvény által ratifikált, helyi autonómia európai chartája;
A Polgári Törvénykönyv 2009.évi 287.számú Törvénye;
A 2006.évi 195.számú decentralizációs keret Törvény;
Utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatást szabályozó 2001.évi 2015.számú Törvény;
Az önkormányzatok (helyi tanácsok) szervezésére és működésére vonatkozó keretszabályozás jóváhagyására vonatkozó 2002.évi 35. Kormány Rendelet;

A helyi választott tisztviselők státuszáról szóló 2004.évi 393.számú Törvény;
A helyi közpénzügyekről szóló 2006.évi 273.számú Törvény;
Az Adótörvényről szóló 2015.évi 227.számú Törvény;
Az Adózási törvényről szóló 2015.évi 207 számú Törvény;
A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló 2001.évi 544.számú Törvény;
A személyek védelme a személyes adatok feldolgozására és ezen adatok szabad áramlására vonatkozó 677/2011 2001 számú Törvény,
A közpénzekből fizetett közalkalmazottak fizetéséről szóló 2017.évi 153.számú Törvény;
A köztisztviselők státuszáról szóló 1999.évi 188.számú Törvény;
A hatóságok és közintézmények (szerződéses) közalkalmazottainak Etikai kódexre vonatkozó 2004.évi 477.számú Törvény;
A köztulajdoni javakról szóló 1998.évi 213.számú Törvény;
Közműszolgáltatásokról szóló 2006.évi 51.számú Törvény;
A 2002.évi 515.számú Törvény által jóváhagyott, módosított és kiegészített, a városi és vidéki települések gazdálkodásáról, kezeléséről szóló 2002.évi 21.számú Kormány Rendelet
A közigazgatás döntési átláthatóságáról szóló 2003.évi 52.számú Törvény;
Jogszabályok kidolgozásának szabályaira vonatkozó 2000.évi 24.számú Törvény;
A petíciók megoldásának szabályozásáról szóló 2002.évi 27.számú Törvény;
A garantált bérminimumról szóló 2001.évi 416.számú Törvény;
A fogyatékkal élő személyek védelméről szóló 2006.évi 448.számú Törvény;

A település és városrendezésről szóló 2001.július 6-i 350.számú Törvény;
Építési munkálatok engedélyezéséről szóló 1991.évi 50.számú Törvény;
A mezőgazdasági nyilvántartásról szóló2008.évi 28.számú Törvény;
Az 1991.évi 18. Földalap Törvény;
Az 1991.évi 18.számú Földalap törvény és az 1997.évi 169.számú Törvény alapján igényelt, kérelmezett, a mezőgazdasági és erdőterületek tulajdonjogának helyreállítására alkotott 2000.évi 1.számú Törvény;
A tulajdon és jogérvényesítés területén hozott reformokról és további intézkedésekről szóló 2005.évi 247.számú Törvény;
A földterületek magántulajdonhoz fűződő jogok megállapítására szolgáló bizottságok felállításának eljárása, kiosztása és működése, az ingatlanok megnevezésének mintája és a tulajdonjogok átruházásának módja, valamint a tulajdonosok birtokába való átkerülésének jóváhagyására vonatkozó 2005.évi 890.számú Határozat;
A közbeszerzésről szóló 2016.május 19-i 98/2016 számú Törvény;
A közbeszerzésről szóló 2016.évi 98.számú Törvényből a közbeszerzési szerződés/keret megállapodás odaítélésére vonatkozó rendelkezések alkalmazási módszerének jóváhagyásáról szóló 2016.évi 395.számú Kormány Határozat;
A 2005.évi 15.számú Törvény által, módosításokkal és kiegészítésekkel jóváhagyott a Nemzeti Katasztrófavédelmi Rendszerről szóló 2004.évi 21.számú Sürgősségi Kormány Rendelet;
Vészhelyzet, katasztrófa esetén a bizottságok és az operatív központok szervezeti felépítésére, funkcionális működésére, valamint a bizottságok és operatív központok ellátására vonatkozó Keretrendelet jóváhagyására vonatkozó, Román Kormány 1491/09.09.2004 számú Határozata;
A 2004.évi 481.számú polgár védelmi Törvény;

2. A hatóság vagy közintézmény szervezeti felépítése, szervezeti egységek hatáskörei, nyitva tartás, ügyfélfogadás.

Szervezeti felépítés:

TORDASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG SZERVEZETI DIAGRAM
POLGÁRMESTER ÖNKORMÁNYZAT (HELYI TANÁCS)
Ügyfélfogadási osztály
TITKÁR
ALPOLGÁRMESTER
Jogi osztály Mezőgazd. Szociális Anyakönyvező Pénzügyi számviteli Urbanisztika Eu.
1 beoszt földhiv.oszt. ügyoszt. 1beoszt oszt.5 beoszt közbeszerz. Integr.projekt
6 beoszt. beruh,1beoszt. progr.1beoszt.
1beoszt. szoc.fel.
Szoc.ügyint 1/1 ügyint. 1/1
Katasztrófavéd., Gazdasági Kultúra Örző-védő oszt.
Természetvéd.és kabantart.oszt. 2 beoszt.
Munkavéd.-vezető beoszt. 2 beoszt.

Szervezeti egységek hatáskörei:

LAKOSSÁGSZOLGÁLATI IRODA
-alkalmazott, beosztott hiány

MEZŐGAZDASÁGI, FÖLDHIVATALI, ÜGYINTÉZÉSI OSZTÁLY:
– nyilatkozatok átvétele és (mező)gazdasági nyilvántartás;
– kézbesítés és iktatás;
– kérelmek és földhivatali dokumentumok, ügyiratok;
– földhivatali topográfiai mérések;
– kultúrnövény károsodás felmérés;

JOGI, KÖZIGAZGATÁSI OSZTÁLY:
– alkalmazott, beosztott hiány

URBANISZTIKAI(TELEPÜLÉSRENDEZÉS), KÖZBESZERZÉSI, BERUHÁZÁSI OSZTÁLY:
– építési kérelmek és ügyiratok átvétele, elbírálások, engedélyek, beruházások-urbanizmus(településrendezés);
– közbeszerzések;
– beruházási programok levezetése helyi, állami pénzalapokból

EURÓPAI INTEGRÁCIÓS PROGRAMOK, PROJEKTEK OSZTÁLY:
– európai pénzalapokból támogatott projektek és programok kivitelezése

SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYOSZTÁLY:
– társadalmi felmérések lebonyolítása;
– kérelmek átvétele,ügyiratok, nyilvántartás és ellenőrzés:rokkantsági támogatások, személyi ápolók, temetési segély, sürgősségi, krízishelyzet segély, szociális segély, juttatások;

ANYAKÖNYVI OSZTÁLY:
– születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, halotti bizonyítvány kiállítása és kiadása;
– házassági kérelmek;
– házassági bejelentések;

KATASZTRÓFAVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS MUNKAVÉDELMI ÜGYOSZTÁLY:
– alkalmazottak munkavédelmi oktatása;
– állandó vészhelyzetek;
– katasztrófavédelem, vészhelyzetek, vis maior események, tűzesetek, árvizek, balesetek;

KULTÚRÁÉRT FELELŐS OSZTÁLY:
– művelődés házak vezetése és ügyintézés;
– kultúrára kapott vissza nem térítendő támogatások átvétele és felügyelete;
– kulturális tevékenységek;
– közösségi könyvtár;

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY, GONDNOKSÁG:
– takarítás biztosítása Tordaszentlászló község Polgármesteri hivatalán belül és a művelődés házakban;
– tanulók iskolabusszal való szállításának biztosítása;

ÖRZŐ VÉDŐ EGYSÉG:
-Tordaszentlászló község Polgármesteri hivatala által nyújtott valamennyi szolgáltatás biztonságos végrehajtásának biztosítása

Tordaszentlászló község Polgármesteri hivatalának nyitvatartási rendje:
HÉTFŐ-PÉNTEK 7:30-15:30

Ügyfélfogadás:
Polgármester:Hétfő, 09-11 óra között
Alpolgármester:Kedd, 9-11 óra között
Jegyző(titkár):Szerda, 9-11 óra között
3.A hatóság vagy közigazgatás vezetőségi személyeinek és a közérdekű információk terjesztéséért felelős tisztviselő vezetékneve és utóneve
POLGÁRMESTER: Tamas Gebe Andrei
ALPOLGÁRMESTER: Asztalos Stefan
JEGYZŐ(TITKÁR): Marian Ramona-Bianca
A közérdekű információk terjesztéséért felelős tisztviselő: Matyas Maria Madolna, referens II
4.Kapcsolat:

TORDASZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG
Kolozs megye, Tordaszentlászló község, Tordaszentlászló település, Principala utca, 35.szám
Telefon:0264-374275/Fax:0264374433
Email:primsav@yahoo.com
Weboldal:www.primariasavadisla.ro

5.Költségvetés 2018:
Tordaszentlászló község költségvetését, a 2018.évi helyi költségvetés jóváhagyásáról szóló 2018.02.05-i 8.számú Helyi Tanácsi Határozat által lett jóváhagyva, amelyet a http://primariasavadisla.ro/hotarari-ale-consiliului-local/?perPage=50 linkre kattintva lehet megtekinteni

6.Saját programok és stratégiák:
Tordaszentlászló község, jelenleg, egy a csatlakozás utáni vissza nem térítendő közösségi alapokból támogatott

„ A CO760CM000315613000123/22.09.2016. számú támogatási szerződésnek megfelelően Tordaszentlászló, Kisfenes és Magyarfenes települések művelődés házainak felszerelése” című projektet vezeti, a.”Kolozs megye, Tordaszentlászló község,Hesdát-Léta-Magyarléta agglomerációs övezetének víz és szennyvíz infrastruktúrája” PNDR-Masura 7.2 program végrehajtásához szükséges dokumentumok a véglegesítési szakaszban vannak.
7.Közérdekű(nyílvános) dokumentumokat tartalmazó lista:
– Tordaszentlászló Önkormányzatának (Helyi Tanácsának)szervezeti és működési szabályzata
– Tordaszentlászló Önkormányzatának (Helyi Tanácsi) Határozatai
– Tordaszentlászló község Önkormányzatának(Helyi Tanácsának) felépítése
– A helyi választottak vagyon és érdek nyilatkozatai
– A helyi tanácsosok és az alpolgármester éves tevékenységi beszámolói
– Éves beszámolók a 2003.évi 52.számú átláthatósági Törvény szerint
– Tordaszentlászló község Polgármestere által kiállított jogi jellegű rendelkezések
– Termelői tanúsítványok listája
– Az 1991.évi 18.számú Törvénynek megfelelően kialakított vagy felújított területek listája
– A 2001.évi 10.Törvénynek megfelelően, követelési ügyiratok listája
– Urbanisztikai tanúsítványok listája
– Építési/bontási engedélyek listája
– Tordaszentlászló község Általános urbanisztikai terve
– Területi urbanisztikai tervek
– Részletes urbanisztikai tervek
– Tordaszentlászló község területei a helyi adók és illetékek befizetésére
– Utcanév soroló
– Közművekhez (ivóvíz-csatorna hálózat, áram, gáz, telefon) szükséges urbanisztikai igazolások listája
– Közművek (víz-csatorna hálózat, áram, gáz, telefon) kiépítéséhez szükséges engedélyek listája
– Beruházási célok listája:
– Tordaszentlászló község Polgármesteri hivatala részére
– Jegyzőkönyvek a munkálatok fizikai állapotának megállapításáról
– Nyilvános pályázatok, licitálások szervezésének és lebonyolításának feladat füzetei és dokumentumai
– Közbeszerzési szerződések

– Nyitó ajánlatok Jegyzőkönyvei
– Közbeszerzési szerződések odaítélés eljárási jelentések
– Közbeszerzésekről szóló jelentés
– A jelenlegi évre vonatkozó közbeszerzési program
– Havi jelentések a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2005.évi 878.Kormány Határozatnak megfelelően
– Havi jelentések a hulladék mennyiségről
– Bevételi és kiadási helyi költségvetés
– Tordaszentlászló község számviteli mérlege és kimutatása
– Kollektív bejelentés az idézési és a végrehajtási okmányok közzétételéről (éves)
– Tordaszentlászló község történelmi emlékműveinek listája
– Helyi stratégiák
– Marketing stratégiák
– Kulturális stratégiák
– Helyi fejlesztési tervek
– Szervezeti diagram
– Tisztviselői funkciók
– Belső rendszabályzat
– Szervezeti és működési szabályzat
– Munkaszerződés
– Köztisztviselők vagyon és érdek nyilatkozatai
– Szabad, megüresedett közalkalmazotti helyek meghirdetése
– Szabad, megüresedett szerződéses alkalmazotti helyek meghirdetése
– Közérdekű információk listája a 2001.évi 511.Törvény értelmében
– A 2001.évi 511.számú Törvény szerint készült és kezelt dokumentumok
– Éves jelentések, beszámolók a 2001.évi 511.Törvény szerint
– Éves jelentések, beszámolók a 2002.évi 271. Kormány Rendelet szerint
– Belső állami ellenőrzési jelentések

8. A törvény szerint készült és kezelt dokumentum kategóriákat tartalmazó lista:

– Tordaszentlászló község polgármesterének rendelkezései,
– Jegyzőkönyvek az idézetek, a közlemények, a jegyzőkönyvek, az elítéltek büntető ítéletei, bizonyítékok megjelenítésére vonatkozóan
– Jegyzőkönyvek az ingatlan- és ingóságok értékesítési kiadványainak bírósági végrehajtók általi átadására vonatkozóan
– 2001.évi 10.számú Törvénynek megfelelő igazolások
– Különféle iratok a helyi közigazgatási hatóságok jelöléséről szóló választások, technikai szempontból jó körülményeit tekintve, a Képviselőház és a Szenátus választásain, az Elnök megválasztására, valamint a népszavazások szervezésére is.
– Termelői igazolványok
– A gazdasági, mezőgazdasági nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog igazolása (telek-állatok)
– A gazdasági, mezőgazdasági nyilvántartásban szereplő földhasználati kategória megváltoztatásának igazolása
– Tulajdonjog bejegyzés
– Kiskorúak gondozására, elhelyezésére vonatkozó határozatok válás esetén. Mentális, pszichés betegek orvosi-szociális felmérő kategóriák (besorolási sávok) Társadalmi felmérések.
– Kérelmekre válasz (gyámhatóság, gazdasági nyilvántartó, helyi közigazgatás, földhivatal)
– Tordaszentlászló község Önkormányzati (Helyi Tanácsi) Határozatai
– Tordaszentlászló község Polgármestere által kiadott jogi jellegű rendelkezések
– Tordaszentlászló község Önkormányzatának (Helyi Tanácsának) Szervezeti és működési szabályzata
– Tordaszentlászló község Önkormányzatának felépítése (névleges, szám szerinti (numerikus) és politikai tagsági)
– A helyi megválasztottak jövedelem és érdek nyilatkozatai
– A helyi tisztviselők és alpolgármesterek éves tevékenységi beszámolói
– Az önkormányzati (helyi tanácsi) ülések jegyzőkönyvei
– Vélemények a nyilvános ülés megszervezéséről Jelentések, az átláthatóságról szóló 2003.évi 52.Törvénynek megfelelően
– Urbanisztikai tanúsítvány
– Építési/bontási engedély
– C.M.U.A.T értesítés
– Az építkezés megkezdését/ bővítését / törlését igazoló kivonat
– Utcanév tanúsítvány
– Építési engedély díjának szabályozása
– Lakhatási (használatba vételi) engedély

– Föld(ki)(fel)osztási igazolás az újraközölt 1991.évi 18.Törvény 36.cikkelyének megfelelően
– Belterület/külterület igazolás
– Egyedi megállapodás
– Az építési munkálatokkal kapcsolatos panaszok elbírálása
– Vádiratok
– Építési munkálatok átvételi jegyzőkönyve
– Urbanisztikai tanúsítvány közművekhez (víz-csatorna hálózat, áram, gáz, fűtés, telefon hálózatok)
– Építési engedély közművek kiépítéséhez(víz-csatorna hálózat, áram, gáz, fűtés, telefon hálózatok)
– Járda, járófelület felbontás értesítés
– Nyilvános pályázatok, licitálások feladat füzete és dokumentumai
– Közbeszerzési szerződések
– Ajánlattétel jegyzőkönyv
– Jelentés közbeszerzési szerződések odaítélési folyamatáról
– Jegyzőkönyv a munkálatok haladási állapotának megállapításáról
– Létesítmény (át)adás-(át)vételi jegyzőkönyve
– Végrehajtás/tervezési munkálatok átvételi jegyzőkönyve
– Beruházások listája
– Igazolás, gépjármű nyilvántartás törléséhez, természetes és jogi személyek részére
– Moped/lassú jármű beíratási igazolás
– Bejárat (útbekötő) kialakításához szükséges elbírálások
– Rendeletek, tervezési/végrehajtási munkálatok átvételéhez
– Fő elbírálások hulladék összegyűjtéshez
– Havi jelentések a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2005.évi 878.Kormányhatározat szerint
– Havi jelentések a hulladék mennyiségről
– Bevallások az Általános konszolidált költségvetéshez történő kötelező befizetésekről
– Bevallások az Állami Biztosítási Költségvetéshez történő kötelező befizetésekről
– Bevallások az Egészségügyi Biztosítási Költségvetéshez történő kötelező befizetésekről
– Nyilatkozatok, bevallások a munkanélküli fizetési kötelezettségekről
– ÁFA-s számla elszámolás
– Helyi bevételi és kiadási költségvetés
– Oktatás beruházási lista Adóbefizetések

– Adóigazolások természetes és jogi személyek részére
– Adóbevallások, természetes és jogi személyek épület adó megállapításához
– Adóbevallások, természetes és jogi személyek telekadó megállapításához
– Adóbevallások előadások adójának megállapításához
– Adóbevallások jogi személyek által fenntartott szállítóeszköz,tehergépjármű adó megállapításához
– Adóbevallások reklám és hirdető eszköz használati adó megállapításához
– Adóbevallások lassú járművekre kiróható helyi adó megállapításához
– Nyilatkozat hoteladóként befolyt összegek elszámolásáról
– Idézések
– Vagyonelkobzások megállapításának címei
– Ingatlan és ingóság lefoglalási jegyzőkönyvek
– Hirdetések lefoglalt áruk értékesítésére
– Adóellenőrzés értesítés
– Közétkeztetési egységek működési engedélye
– Helyi stratégiák
– Marketing stratégiák
– Kulturális stratégiák
– Helyi fejlesztési tervek
– Strukturális alapokból jóváhagyásra benyújtott projektek végrehajtásához szükséges dokumentumok
– Támogatási kérelmek a község strukturális alapjait kezelő programokra
– Állami alkalmazottak
– Állami funkciók
– Szervezeti felépítés (Szervezeti diagram – Organigramma)
– Jövedelem és érdek nyilatkozatok kezelése
– Belső rendszabályzat
– Szervezeti és működési szabályzat
– Szakmai dokumentumok a 2003.évi 1209.Kormáy Határozat szerint
– Dokumentumok, munkaviszony befejezéséről, módosításáról, felfüggesztéséről és megszűnéséről
– Alkalmazotti, munkavállalói nyilvántartás
– Igazolások munkavállalók, alkalmazottak részére
– Jelenléti ívek

– A megüresedett, szabad közalkalmazotti és szerződéses alkalmazotti helyek pályázati eljárásának eredményéről készült jegyzőkönyvek
– Közérdekű információk listája a 2001.évi 544.Törvény szerint, a 2001.évi 544.Törvény szerint készült és/vagy kezelt dokumentumok listája
– Éves beszámolók, jelentések a 2001.évi 544.Törvény szerint
– Belépési-kilépési napló a 2001.évi 544.Törvény szerint
– Archivált (Levéltári) igazolások, bizonyítékok
– Archivált (Levéltári) nómenklatúra
– Iratok kézbesítési átvételi jegyzőkönyve
– Leltár
– Beérkező-kimenő petíciók iktató könyve a 2002.évi 27.Kormány Rendelet szerint
– Éves beszámolók, jelentések a 2002.évi 27.Kormány Rendelet szerint
– Közepes minőségű integrált irányítási rendszer dokumentumai
– Tordaszentlászló Község kockázatelemzési és lefedettség terve. Tordszentlászló község evakuálási terve
– Belső könyvvizsgálói, állami ellenőrzési jelentések
9. A hatóság vagy közintézmény határozatának megtámadási módjai,abban az esetben, amikor az érintett személynek, a kért közérdekű információkhoz való hozzáférési joga sérül:
A 2001.évi 544.Törvény szerint, abban az esetben, amikor egy személy jogai sérülnek, fellebbezhet, panaszt nyújthat be a lakhelye szerinti, vagy a hatóság székhelye szerinti vagy a közintézmény székhelye szerinti közigazgatási bíróságon. A panaszt a 2001.évi 544.számú Törvény 7. cikkelyében meghatározott lejárati határidőtől számított 30 napon belül lehet benyújtani. (információ közlésének megtagadása esetén 5 nap, információ közlése esetén 10 nap, összetett információk közlése esetén 30 nap)
A Hivatalos Közlönyben közzétett 2002.02.07-i 2002.évi 123.számú Kormány Határozat 32. és 33.cikkelye szerint, a közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló 2001.évi 544.számú Törvény alkalmazására vonatkozó Módszertan jóváhagyására a 2002.03.08-i 167.számú I.Rész. Amennyiben egy személy úgy ítéli meg, hogy megsértették a közérdekű információkhoz való hozzáférési jogát,írásbeli panasszal fordulhat, annak a hatóságnak vagy intézménynek a vezetőjéhez, amelytől (amelyhez?) az információkat kérték.
Ugyanakkor, a jogsértett személy, fellebezhet, a fent említett írásbeli panaszt nyújthat be, a hatóság vagy közintézmény alkalmazottainak kifejezett vagy hallgatólagos elutasításától számított 30 napon belül, a 2001.évi 544.számú Törvény rendelkezéseinek és a jelenlegi módszertani normáknak az alkalmazására.

Amennyiben a panaszt benyújtó, a választ követően továbbra is úgy ítéli meg, hogy a törvény által biztosított jogai sérültek, panaszt tehet a megyei közigazgatási bíróságon, a 2001.évi 544.számú Törvény 7.cikkelyében meghatározott határidő lejártát követő 30 napon belül.

Tordaszentlászló Község,
Polgármestere
Tamas Gebe András
[aláírás, pecsét]

Fișiere atașate

Fájl Leírás
doc Kozerdeku informaciok