Anunț fonduri nerambursabile

By in
1232

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte lansat în cadrul Programului anual pentru activități nonprofit de interes general, domeniul educație-after school
1. Autoritatea contractantă: comuna Săvădisla, cod fiscal: 4889497
2. Solicitanții pot fi: asociații, fundații, alte organizații neguvernamentale fără scop lucrativ, persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat și persoane fizice fără scop patrimonial, autorizate sau înființate legal, care își desfașoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Săvădisla.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, HCL nr. 43 din data de 23.09.2020 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile pentru anul 2020.
4. Suma aprobată pentru domeniul educație- after school: 141.000 lei
5. Durata programului: noiembrie-decembrie 2020
6. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte: Primăria Săvădisla 18.11.2020, ora 15:00.
7. Actele necesare pentru depunerea cererii de finanțare pentru domeniul educație-after school, confom L.350/2005:
– scrisoarea de interes
– formularul de solicitare a finanţării
– calendarul activităţilor proiectului;
– declaraţia pe proprie răspundere
– declaraţia de imparţialitate a beneficiarului;
– actul constitutiv, statutul şi certificatul de înregistrare fiscală, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante şi actele adiţionale, după caz;
– extras de cont emis de către o instituţie bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului
Formularele se pot ridica de la primăria comunei Săvădisla sau pot fi listate de pe siteul web al instituției: www.primariasavadisla.ro
Se accelerează aplicarea procedurii de selecție în ceea ce privește atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru realizarea proiectelor nonprofit de interes general în conformitate cu prevederile art. 20 alin (2) din Legea nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, având în vedere faptul că neaplicarea accelerării procedurii de selecție a ofertelor ar împiedica implementarea proiectelor în timp util.
7. Evaluarea și selecționarea proiectelor în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă se vor face de către comisia de evaluare și selecționare a proiectelor de interes public, în data de 19.11.2020 ora 12, lista urmând a fi aprobată de Consiliul Local al comunei Săvădisla prin hotărâre
8. Solicitarea finanțării nerambursabile: documentația de solicitare a finantării nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, poate fi procurată de pe site-ul
www.primariasavadisla.ro;
Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 203/30.10.2020
Primar,Stefan Asztalos

54321
(0 votes. Average 0 of 5)