Anunț licitație masă lemnoasă Săvădisla- a patra licitație

By in
485

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr. 10817, data: 12/10/2023

Anunț

privind organizarea licitației intermediare pentru vânzarea de masă

lemnoasă pe picior și la  rampă

Organizatorul licitației: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitației:        26.10.2023 ora 10

Locul desfășurării licitației:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( sediul Primăriei )

Tipul licitației:licitație publică cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017

Data și ora organizării preselecției: 23.10.2023 ora 15,00.

Data și ora-limită până la care poate fi depusă documentația pentru preselecție și înscrierea la licitație: 23.10.2023,ora 10,00

Lista partizilor care se licitează, prețul de pornire a licitației și pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afișate la sediul Comunei Savadisla, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe site-ul www.primariasavadisla.ro

  1. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferită la licitație: 2409,57 mc din care pe natură de produse:
  2. lucrări de conservare: 558,04 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

molid: 4,11 mc, din care: lemn lucru: 2,83 mc, coaja: 0,26 mc, lemn de foc: total: 1,02 mc, vf: – mc

plop tremurator: 1,35 mc din care: lemn de lucru: 1,04 mc, coaja: 0,15 mc, lemn de foc total: 0,16, vf: 0,09 mc

Fag: 540,05 mc din care: lemn de lucru: 364,14 mc, coaja: 20,25 mc, lemn de foc: 155,66, vf: 31,89 mc

Mesteacan: 10,64 mc, din care: lemn de lucru: 7,40 mc, coaja: 1,62, lemn de foc: 1,62 mc, vf:0,45 mc

Ulm de munte: 0,30mc din care: lemn de lucru: 0,20 mc, coaja: 0,04, lemn de foc: 0,06 mc,vf: 0,03

Paltin de munte: 1,59 mc din care: lemn de lucru: 1,08, coaja: 0,17, lemn de foc: 0,34 mc, vf: 0,019 mc

  1. produse secundare: 1662,29 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

Molid: 1145,80 mc, din care: lemn de lucru: 769,95 mc, coaja: 98,17 mc, lemn de foc: 277,68 mc, vf: 4,34 mc

Fag: 220,06 mc, din care lemn de lucru: 89,19 mc, coaja: 4,74 mc, lemn de foc: 126,13 mc, vf: 10,29 mc

Brad: 29.91 mc din care: lemn de lucru: 19,22 mc, coaja: 2,22 mc, lemn de foc: 2,47 mc, vf: 0,20 mc

Mesteacan: 268,51 mc, din care lemn de lucru: 161,64 mc, coaja: 35,55 mc, lemn de foc: 71,32 mc, vf: 12 mc

Paltin de munte: 401, din care lemn de lucru: 0,56 mc, coaja: 0,05 mc, lemn de foc: 3,40 mc, vf: 0,12 mc

 

  1. Volum total de masă lemnoasă fasonată, scoasă la rampa primară:189,24 mc

din care pe natură de produse:

  1. produse secundare: 189,24 mc

și respectiv, pe specii și grupe de specii:

molid: 54,76, din care: lemn lucru: 46,86 mc, coaja: 5,75 mc, lemn de foc: total: 2,15 mc, vf: 0,07

plop tremurator: 134,48 mc, din care lemn de lucru: 65,38 mc, coaja: 10,43 mc, lemn de foc: 58,67 mc, vf: 11,92 mc

 

 

Nr. crt Denumirea partidei si nr. Act de punere in valoare  

 

 

 

 

 

 

 

Specia

Volum brut pe picior mc Prețul de pornire a licitației Pasul     de

licitație Lei/mc

1.  

APV nr. 1590P-Valea Negrii, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 19.06.2023

 

 

 

Molid

 

Plop tremurator

 

Fag

 

Mesteacan

 

Ulm de munte

 

Platin de munte

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11 mc

 

1.35 mc

 

 

540.05 mc

 

10.64 mc

 

0.30 mc

 

1.59 mc

 

 

 

 

300 lei/mc

 

 

 

 

15 lei/mc

 

2. APV nr. 1604 – Huda Mica emis de Ocolul Silvic Turda la data de 06.07.2023  

 

Molid

 

Fag

 

Brad

 

Mesteacan

 

Paltin de munte

 

 

1145.80 mc

 

220.06 mc

 

23.91 mc

 

268.51 mc

 

4.01 mc

 

 

220 lei/mc

 

 

11 lei/mc

3. APV nr. 1589P-Savadisla, emis de Ocolul Silvic Turda la data de 24.05.2023  – scos la rampa primară

 

 

 

 

Molid

 

Plop tremurator

 

 

54.76 mc

 

134.48 mc

 

250 lei/ mc

 

13 lei

 

 

Masa lemnoasă pe picior precum și cea fasonată, provine din fondul forestier proprietate publică a comunei Săvădisla.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitației nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmând să se organizeze o noua licitație.

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 județul Cluj, pentru suma de 10 lei, începând cu data de 12.09.2023.

Pentru informații și date suplimentare: persoana de contact Mate Angela-Irina,Consilier superior, telefon 0264374271, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

 

 

 

 

Primar,

Asztalos Stefan

 

 

 

 

 

 

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)