ANUNȚ PUBLIC STEMA COMUNEI SĂVĂDISLA. 3 VARIANTE

By in
626

ROMÂNIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SĂVĂDISLA

Str. Principală nr. 35

Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav@yahoo.com

Nr.  6424, data: 30/05/2023

Anunţ

privind aducerea la cunoștință publică a Proiectului de hotărâre privind privind stabilirea și însușirea variantei finale a stemei comunei Săvădisla, județul Cluj

 

            În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Comuna Săvădisla aduce la cunoștință publică elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea și însușirea variantei finale a stemei comunei Săvădisla, județul Cluj.

Prezentul anunț este însoțit de referatul de aprobare al Primarului comunei, de raportul viceprimarului comunei, și de textul proiectului menționat împreuna cu cele 3 variante ale stemei comunei Săvădisla însoțite de explicațiile aferente.

Perioada limită de depunere contestațiilor, propunerilor, sugestiilor privind proiectul de act normativ menționat este cuprinsă între datele de 31.05.2023-19.06.2023. Acestea se pot depune la registratura Primăriei comunei Săvădisla, Str. Principală nr. 35, localitatea Săvădisla, comuna Săvădisla, județul Cluj, de luni până vineri orele 08-15, prin posta, avand ca destinatar adresa mai sus mentionata, prin posta electronica la adresa primsav@yahoo.com si prin fax la numarul 0264374275.

Afișat azi, data de 30.05.2023, la avizierul primăriei comunei Săvădisla și pe siteul www.primariasavadisla.ro.

 

Primar                                                                                                      Secretar general,

Asztalos Stefan                                                                                  Savaşer Ramona-Bianca

54321
(0 votes. Average 0 of 5)