2022

Fișiere atașate

Fișier Descriere
doc HCL_1_05_01_2022_acoperire_deficit_2021
doc HCL_2_27_01_2022_amplasare Statii de baza si realizare bran. electr. RDS RCS
doc HCL_3_27_01_2021_Proiect hotarare deschidere acces- Fizesan Ralu-Traian
doc HCL_4_27_01_2022_EXTINDERE COND. GAZ SI BRANSAM. - Finisel 161 - MAIOS IOAN
doc HCL_5_27_01_2022_PUD Vasiliu Bogdan
doc HCL_6_27_01_2022_executie bugetara_IV_2021
doc HCL_7_27_01_2022_facilități fiscale_2022
doc HCL_8_27_01_2022_Retea scolara
doc HCL_9_27_01_2022_trecere teren consiliu judetean
doc HCL_10_27_01_2022_taxa gunoi
doc HCL_11_27_01_2022_evaluare_secretar
doc HCL_12_07_02_2022_buget 2022
doc HCL_13_07_02_2022 fonduri PUG
doc HOTĂRÂREA NR.14 Privind aprobarea regulamentului privind aprobarea măsurilor pentru organizarea administrarea și exploatarea pajiștelor pe anul 2022
doc HOTARAREA NR.15 privind modificarea Hotărârii nr. 133 din data de 21.12.2021 privind stabilirea cuantumului și aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2021-2022
doc HOTARAREA NR.16 Privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice navetiste pentru luna decembrie si ianuarie a anului 2022
doc HOTARAREA NR.17 Privind actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvădisla
doc HOTARAREA NR.18 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Savadisla in calitate de membru al Consiliului de administratie alșcolilor pentru anul școlar 2021-2022
doc HOTARAREA NR.19 privind declararea intenției comunei Săvădisla de aderare la Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj
doc HOTARAREA NR.20 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2022
doc HOTARAREA NR.21 privind introducere teren_CJ_domeniu public
doc Hotararea nr. 22
doc HOTARAREA NR.23 privind rectificarea suprafeței de 1717 mp pt. imobilul CF 53418
doc HCL_24_29_03_2022_presedinte sedinta
doc HCL_25_29_03_2022_vanzare lemne
doc HCL_26_29_03_2022_decontare transport profesori
doc HCL_27_29_03_2022_PUG PENTRU COMUNA SAVADISLA
doc HCL_28_29_03_2022_lucrari asistati social
doc HCL_29_29_03_2022_PUD Fizesan
doc HCL_30_29_03_2022_deschidere_acces_MORICZI LEVENTE
doc HCL_31_14_04_2022_contract gunoi
doc HCL_32_12_04_2022_regulament proiecte HCL
doc HCL_33_12_04_2022_decontare transport profesori
doc HCL_34_12_04_2022_vanzare lemne
doc HCL_35_12_04_2022_cesiune contract pasune Stefan Nicolae
doc HCL_36_12_04_2022_excedent investitii
doc HCL_37_12_04_2022_executie bugetara_I_2022
pdf HCL_38_06_05_2022_rectificare buget
pdf HCL_39_06_05_2022_scoli
pdf HCL_40_06_05_2022_Privind implementarea proiectului -implementarea unui sistem inteligent de management
pdf HCL_41_26_05_2022_modificare PUG_RLU
pdf HCL_42_26_05_2022_ deschidere acces- POP RALUCA - SAVADISLA
pdf HCL_43_26_05_2022_decontare transport profesori
pdf HCL_44_26_05_2022_vanzare lemne_modificare pret pin
pdf HCL_45_26_05_2022_nerambursabile after school
pdf HCL_46_26_05_2022_nerambursabile sport
pdf HCL_47_26_05_2022_inventar Compania de apa -Săvadisla
pdf HCL_48_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Poiana
pdf HCL_49_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_tineret_Vlaha
pdf HCL_50_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Arkhai
pdf HCL_51_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Pro Magyarfenes
pdf HCL_52_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Thamo Gyula
pdf HCL_53_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Parohia savadisla
pdf HCL_54_02_06_2022_nerambursabile cultura_asoc_Leta Vara Egyesulet
pdf HCL_55_02_06_2022_nerambursabile cultura_Bis_ortodoxa Lita
pdf HCL_56_02_06_2022_valorificare masa lemnoasa
pdf HCL_57_30_06_2022_EXTINDERE COND. GAZ SI BRANSAM. Savadisla 351 - Horvath Iosif
pdf HCL_58_30_06_2022_deschidere acces-Dragus Angela Camelia - VLAHA
pdf HCL_59_30_06_2022_decontare transport profesori
pdf HCL_60_30_06_2022_presedinte sedinta
pdf HCL_61_30_06_2022_actualizare stat de functii
pdf HCL_62_30_06_2022_vanzare lemne_modificare HCL
pdf HCL_63_30_06_2022_aprobare act aditional document pozitie_25.05.2022 (4)
pdf HCL_64_28_07_2022_decontare transport profesori
pdf HCL_65_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia reformata Savadisla
pdf HCL_66_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia reformata Liteni
pdf HCL_67_28_07_2022_ PUD Nemes Zs Vlaha
pdf HCL_68_28_07_2022_ stații de renîncărcare
pdf HCL_69_28_07_2022 _centru de sănătate
pdf HCL_70_28_07_2022_executie bugetara_II_2022
pdf HCL_71_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia ORTODOXA Stolna
pdf HCL_72_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia reformata Vlaha
pdf HCL_73_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia catolica Vlaha
pdf HCL_74_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia ortodoxa Lita
pdf HCL_75_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia ortodoxa Finisel
pdf HCL_76_28_07_2022_finatare unitati de cult_parohia ortodoxa Hasdate
pdf HCL_77_12_08_2022 valorificare masa lemnoasa
pdf HCL_78_22_08_2022_aprobare contract lot 1
pdf HCL_79_30_08_2022_presedinte sedinta
pdf HCL_80_30_08_2022_vanzare lemne
pdf HCL_81_30_08_2022_PUD_Cristoltan
pdf HCL_82_30_08_2022_rectificare buget
pdf HCL_83_29_09_2022_ PUD Domos Tamas
pdf HCL_84_29_09_2022_deschidere acces-Kantor Iuliu
pdf HCL_85_20_09_2022_rampa Vlaha
pdf HCL_86_29_09_2022_privind desemnare reprezentant SC
pdf HCL_87_29_09_2022_Modificarea taxa salubritate
pdf HCL_88_29_09_2022_actualizare PAR
pdf HCL_89_29_09_2022_rectificare buget
pdf HCL_90_29_09_2022_presedinte sedinta
pdf HCL_91_29_09_2022_vanzare lemne
pdf HCL_92_29_09_2022_actualizare ROF Consiliu Local
doc HCL 93_03_10_2022_modificare si completare HCL_40_06_05_2022_ITC
pdf HCL_94_07_10_2022_dezmembrare CF_Savadisla
pdf HCL_95_13_10_2022_rectificare buget apa-canal