2022

Fișiere atașate

Fișier Descriere
doc HCL_1_05_01_2022_acoperire_deficit_2021
doc HCL_2_27_01_2022_amplasare Statii de baza si realizare bran. electr. RDS RCS
doc HCL_3_27_01_2021_Proiect hotarare deschidere acces- Fizesan Ralu-Traian
doc HCL_4_27_01_2022_EXTINDERE COND. GAZ SI BRANSAM. - Finisel 161 - MAIOS IOAN
doc HCL_5_27_01_2022_PUD Vasiliu Bogdan
doc HCL_6_27_01_2022_executie bugetara_IV_2021
doc HCL_7_27_01_2022_facilități fiscale_2022
doc HCL_8_27_01_2022_Retea scolara
doc HCL_9_27_01_2022_trecere teren consiliu judetean
doc HCL_10_27_01_2022_taxa gunoi
doc HCL_11_27_01_2022_evaluare_secretar
doc HCL_12_07_02_2022_buget 2022
doc HCL_13_07_02_2022 fonduri PUG
doc HOTĂRÂREA NR.14 Privind aprobarea regulamentului privind aprobarea măsurilor pentru organizarea administrarea și exploatarea pajiștelor pe anul 2022
doc HOTARAREA NR.15 privind modificarea Hotărârii nr. 133 din data de 21.12.2021 privind stabilirea cuantumului și aprobarea burselor școlare pentru anul școlar 2021-2022
doc HOTARAREA NR.16 Privind decontarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice navetiste pentru luna decembrie si ianuarie a anului 2022
doc HOTARAREA NR.17 Privind actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Săvădisla
doc HOTARAREA NR.18 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Savadisla in calitate de membru al Consiliului de administratie alșcolilor pentru anul școlar 2021-2022
doc HOTARAREA NR.19 privind declararea intenției comunei Săvădisla de aderare la Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj
doc HOTARAREA NR.20 privind aprobarea programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru anul 2022
doc HOTARAREA NR.21 privind introducere teren_CJ_domeniu public
doc Hotararea nr. 22
doc HOTARAREA NR.23 privind rectificarea suprafeței de 1717 mp pt. imobilul CF 53418
doc HCL_24_29_03_2022_presedinte sedinta
doc HCL_25_29_03_2022_vanzare lemne
doc HCL_26_29_03_2022_decontare transport profesori
doc HCL_27_29_03_2022_PUG PENTRU COMUNA SAVADISLA
doc HCL_28_29_03_2022_lucrari asistati social
doc HCL_29_29_03_2022_PUD Fizesan
doc HCL_30_29_03_2022_deschidere_acces_MORICZI LEVENTE
doc HCL_31_14_04_2022_contract gunoi
doc HCL_32_12_04_2022_regulament proiecte HCL
doc HCL_33_12_04_2022_decontare transport profesori
doc HCL_34_12_04_2022_vanzare lemne
doc HCL_35_12_04_2022_cesiune contract pasune Stefan Nicolae
doc HCL_36_12_04_2022_excedent investitii
doc HCL_37_12_04_2022_executie bugetara_I_2022