Anunțuri închirieri

JUDEȚUL CLUJ
Comuna Săvădisla
RO 407505 Săvădisla nr. 35.
Telefon: 0264-374275 / Fax: 0264-374433
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 4360/25.06.2019
Anunț
privind organizarea licitației pentru inchirierea suprafeței de: 34,80 mp (o camera) in clădirea căminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A
– și a suprafeței de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240
Organizatorul licitației:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr de telefon;0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsavgyahoo.corn.
Data și ora desfășurării licitației: 8 iulie 2019, ora 10 pentru suprafta de – 34,80 mp (o camera) in clădirea căminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A
: 8 iulie 2019, ora 11 pentru
suprafața de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240
La data menționata mai sus se vor deschide ofertele depuse.
Locul desfășurării licitațiilor: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( sediul primăriei )
Tipul licitației:licitație publică cu strigare
Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor – Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare – art 123, prevederilor art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică ,cu modificările si completările ulterioare si ale Hotărârii Consiliului Local Savadisla cu nr. 83 si nr. 84 din data de 09.05.2019
Data și ora-limită până la care poate fi depuse documentațiile pentru înscrierea la ambele licitații: 5 iulie 2019,ora 15,00
Obiectul și durata închirierii:
Se inchiriaza Suprafața de 34,80 mp (o camera) in clădirea căminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.
Inchirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.
Condiții de participare: in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
– Se inchiriaza suprafața de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.
închirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.
Condiții de participare: in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.
Pentru ambele licitații: cuantumul și forma garanției de participare: Taxa de participare la licitație este 20 lei și nu se restituie, iar valoarea garanției de participare este de 20 lei.
Caietul de sarcini aferent licitației publice poate fi achiziționat de la sediul Primăriei Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, județul CLUJ, – registratura, contra unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.
Primar,
Tamas Gebe Andrei