Anunț validare consilieri locali

By in
1229

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
Str. Principală nr. 35
Telefon: 0264-374275/ Fax: 0264374433
CIF 4889497
Email: primsav@yahoo.com
Nr. 7334, data: 23/10/2020

ANUNȚ

Prin prezenta, se aduce la cunoștință publică, în baza prevederilor art. 114 alin. 5 din Codul Administrativ, Încheierea civilă cu nr. 4135/19.10.2020 pronunțată în dosarul cu nr. 6441/328/2020 al Judecătoriei Turda privind validarea mandatelor consilierilor locali al comunei Săvădisla.
Cu drept de apel în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștința publică.

Secretar general,
Ramona-Bianca Savașer

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Anunt validare mandate consilieri locali
54321
(0 votes. Average 0 of 5)