Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative si a dispozițiilor autorității executive, cu caracter normativ