Înștiințare facilități fiscale

By in
657

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

COMUNA SAVADISLA  

 SAVADISLA ,  NR.35

CIF 4889497

Telefon:0264-374275/ Fax: 0264374433

Email: primsav_cont@yahoo.com 

NR.1754 din 11.02.2022

ÎNȘTIINȚARE

Conform art.185 alin. (1) lit.(b) și alin. 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și art.XVII din OG nr.69/2020 și HCL nr.7 din 27.01.2022 vă informăm ca persoanele fizice și juridice care înregistrează impozite si taxe locale restante la bugetul local beneficiează de scutirea/anularea majorărilor de întârziere dacă sting integral, până la data de 30.06.2022, obligațiile principale constând în impozite și taxe datorate bugetului local al Comunei Săvădisla.

Procedura se aplică în perioada 15.02.2022-30.06.2022.

Primar,

Ștefan Asztalos

Fișiere atașate

Fișier Descriere
pdf Instiintare facilitati fiscale_2022
54321
(0 votes. Average 0 of 5)