Arhiva MOL

Statutul unității administrativ-teritoriale

Regulamentele privind procedurile administrative

Hotărârile autorității deliberative

Dispozițiile autorității executive

Documente și informații financiare

Alte Documente:

Registrul privind refuzul de a semna/contrasemna/aviza actele administrative

Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative si a dispozițiilor autorității executive, cu caracter normativ

Informare asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritatea locală

Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ

Minute de ședință cu privire la punctele de vedere exprimate de participanții la o ședință publică

Procesele-verbale a ședințelor autorității deliberative

Declarații de căsătorie

Alte documente de interes pentru public