Gyurka Izabella-Katalin

Gyurka Izabella-Katalin

Viceprimar
Atribuții viceprimar PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE VICEPRIMARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 a) Îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale,
Marian Ramona-Bianca

Marian Ramona-Bianca

Secretar
Atribuții secretar PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001 CAP. X Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale ART. 116 (1) Fiecare unitate